امروز ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
 
     
 
کد عضویت نظام:
 
کد ملی :
 
 
 
 
     
     
 
شروع ثبت نام چهارمین دوره کارآموزی صلاحیت اجرا شنبه 7 مرداد ماه 1396
ششمین دوره آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش دوشنبه 29 خرداد ماه 1396
شروع ثبت نام سومین دوره کارآموزی صلاحیت اجرا پنجشنبه 31 فروردين ماه 1396
نحوه ثبت نام قطعی پنجشنبه 23 دي ماه 1395
دوره دوم کارآموزی صلاحیت اجرا یکشنبه 19 دي ماه 1395
کانال تلگرام دوره های ارتقا پایه سازمان نظام مهندسی پنجشنبه 2 دي ماه 1395
دوره پنجم آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش شنبه 20 آذر ماه 1395
برنامه دوره اول کارآموزی صلاحیت اجرا شنبه 15 آبان ماه 1395
پیش ثبت نام دوره کارآموزی صلاحیت اجرا یکشنبه 21 شهريور ماه 1395
بازدید از پروژه الزامات گودبرداری چهارشنبه 30 تير ماه 1395
12
 
     
   
 
طراحی و اجرا توسط شرکت طراحی و مهندسی مثلث شیشه ای
Copyright © 2011 Mosalase Shishei All rights reserved