امروز ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
 
     
 
کد عضویت نظام:
 
کد ملی :
 
 
 
 
     
     
 
برگزاری دوره مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE - دوره مجــازی چهارشنبه 7 خرداد ماه 1399
برگزاری دوره مبانی سلامت ایمنی و محیط زیست HSE دوره مجــــازی چهارشنبه 7 خرداد ماه 1399
*برگزاری دوره بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنمای طراحی در معماری شنبه 14 دي ماه 1398
*برگزاری دوره صلاحیت اجرا شنبه 14 دي ماه 1398
*برگزاری دوره مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان 11/10 شنبه 7 دي ماه 1398
*برگزاری دوره مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE شنبه 7 دي ماه 1398
*برگزاری دوره روش های ساخت، فناوریهای نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی شنبه 7 دي ماه 1398
اطلاعات کامل دوره های پاییز 98 یکشنبه 21 مهر ماه 1398
برگزاری دوره بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنمای طراحی در معماری شنبه 16 شهريور ماه 1398
دوره اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت شنبه 16 شهريور ماه 1398
12
 
     
   
 
طراحی و اجرا توسط شرکت طراحی و مهندسی مثلث شیشه ای
Copyright © 2011 Mosalase Shishei All rights reserved